WYDARZENIA

Co w trawie piszczy, czyli wydarzenia z branży

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które ważne są z punktu widzenia pasów kwietnych. Informacje o webinarach, seminariach, konferencjach i innych ciekawych wydarzeniach znajdą Państwo właśnie tutaj.

pasy kwietne
20-22 września 2021

Międzynarodowa konferencja "Landscape 2021"

Już po raz drugi odbędzie się konferencja Landscape organizowana przez niemiecki Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) oraz Uniwersytet Humboldta z Berlina. Tegoroczna edycja nosi tytuł "Różnorodność dla zrównoważonego rolnictwa".

Rejestracja na to wydarzenie rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r.

Podsumowanie konferencji „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (III)

17 grudnia 2020

Dnia 3 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zorganizowana przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (IŚRiL PAN) i Stowarzyszenie Demeter Polska pt. „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (III)”.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami oraz materiałami.

pasy kwietne; ugory miododajne
pasy kwietne, mieszanki nasion

Zapraszamy na konferencję on-line

3 grudnia 2020 roku odbędzie się już trzecia, doroczna konferencja pod tytułem „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie”. W tym roku przedstawimy kolejne wyniki badań dowodzących skuteczności tego typu rozwiązań. 

Pasy kwietne stanowią środowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym pożytecznych bezkręgowców: zapylaczy oraz naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. Ich zastosowanie w rolnictwie umożliwia zmniejszenie ilości stosowanych insektycydów, co także przyczynia się do podwyższania różnorodności biologicznej. 

Konferencja „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (II)” pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Szelejewo Drugie

5 września 2019

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (IŚRiL PAN) wraz z Fundacją Demeter-Polska zorganizował drugą – w zamierzeniu coroczną – konferencję dotyczącą tematyki pasów kwietnych. Partnerami byli: Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, Gmina Piaski, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, Fundacja „Kwietna” i firma ŁĄKI KWIETNE. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a patronami medialnymi były: portal „Bez Pługa” oraz miesięcznik „Pszczelarstwo”. Z ramienia IŚRiL PAN organizatorem był dr hab. Krzysztof Kujawa, a z Fundacji Demeter-Polska – jej prezes, mgr inż. Paweł Bietkowski.

pasy kwietne, mieszanki nasion
kwietnepasy_szelejewodrugie2018-4

Konferencja w Szelejewie Drugim

20 czerwca 2018

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego, wraz z Fundacją im. Stanisława Karłowskiego oraz z Fundacją „Łąka” zorganizował konferencję, której celem było rozpoczęcie działań na rzecz wprowadzenia do praktyki rolniczej w Polsce stosowania pasów kwietnych wśród pól uprawnych. Jest to uznane w kilku krajach Europy narzędzie podnoszenia poziomu różnorodności biologicznej, a tym samym wzmacniania mechanizmów kontroli biologicznej szkodników upraw.

Przewiń do góry