Ustawa o infrastrukturze w USA

bumble bee, bee, flower-1953310.jpg

Będzie pomoc dla dzikich pszczół!

Prezydent USA Joe Biden podpisał 15 listopada br. ustawę wartą ponad bilion dolarów dotyczącą infrastruktury i zatrudnienia. Działania na rzecz infrastruktury będą wspierały finansowanie dróg, mostów, tranzytu, kolei, portów i dróg wodnych, pojazdów elektrycznych, łączy szerokopasmowych, sieci elektrycznej i wielu innych. Natomiast w ramach tych środków zawarte jest również wspieranie owadów zapylających.

 

Dofinansowanie w ramach ww. ustawy będzie wspierało działania dotyczące bardziej przyjaznych dla zapylaczy poboczy drogowych. W ramach tej ustawy Departament Transportu USA ma przez kolejne 5 lat przeznaczać na ten cel 2 mln USD rocznie za pomocą projektów (łącznie 10 mln USD) dla stanów, rdzennych Amerykanów, agencji federalnych, do prowadzenia działań korzystnych dla owadów zapylających (m.in. motyli monarcha) wzdłuż dróg. W ramach tego pakietu planowane jest wprowadzanie lokalnych gatunków roślin i wdrażanie praktyk zarządzania terenem przyjaznych dla zapylaczy,  a także usuwanie obcych gatunków roślin.

garden, flowers, butterfly-17057.jpg
butterfly, flowers, insects-6170999.jpg

W Stanach Zjednoczonych obserwuje się duże spadki populacji dzikich gatunków owadów zapylających, tj. motyl monarcha, gatunki trzmieli. Badania pokazującą, że wiele rodzimych gatunków pszczół jest zagrożonych wyginięciem,, włączając 25 % całej fauny trzmieli Ameryki Północnej. Populacji motyli monarcha spadła o 80 % we wschodniej części Stanów Zjednoczonych i o 99,9 % w zachodnich stanach. Obecnie, Departament ds. Rybołówstwa i Ochrony Przyrody USA, podał, że motyl monarcha pełnia kryteria, żeby być umieszczony na liście gatunków zagrożonych.

Bez pszczół ,,ani rusz"

10 mln akrów ziemi (1 akr - 0,4 ha) wzdłuż dróg w samych Stanach Zjednoczonych było do tej pory pomijanych w ochronie zapylaczy. Pobocza dróg mogą przynieść korzyści zapylaczom, dostarczając kwiatów do zbierania pyłku i nektaru, miejsc rozrodu, gniazdowania i zimowania,  a także mogą pełnić funkcje korytarzy ekologicznych, łącząc różne siedliska przyjazne owadom. Ponadto pobocza dróg mogą być bardzo ważne w krajobrazie, który został mocno przekształcony, będąc jedynym miejscem im przyjaznym.

Informacje pochodzą ze strony Xerces Society for Invertebrate Conservation

Xerces Society for Invertebrate Conservation jest międzynarodową organizacją nonprofit (NGOs), która zajmuje się ochroną bezkręgowców i ich habitatów (siedlisk).

Link do artykułu.

Scroll to Top