agroekologia

tematy związane z ekologią w rolnictwie

Warsztat „Pasy kwietne w rolnictwie”

Bezpłatne warsztaty stacjonarne „Pasy kwietne w rolnictwie” 3 listopada (środa) w godzinach 10:00-17:00 odbędą się warsztaty pt. „Pasy kwietne w rolnictwie”. Organizatorami wydarzenia są Łąki Kwietne i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Partnerem wydarzenia jest Bunge Polska sp. z o.o. Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z zakładaniem pasów kwietnych, m.in. wybór odpowiednich …

Warsztat „Pasy kwietne w rolnictwie” Read More »

Konferencja „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie”

Konferencja „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie” 14 października (czwartek) w godzinach 10:00-13:00 odbędzie się konferencja on-line pn. „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie” organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Program konferencji: Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie. Promocja praktyki zakładania pasów kwietnych w rolnictwie w ramach II filaru WPR – przedstawiciele Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju …

Konferencja „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie” Read More »

Postrzeganie roli bioróżnorodności

Różnice w postrzeganiu bioróżnorodności w rolnictwie. Analiza porównawcza: rolnicy vs. naukowcy. Badanie Bea Maas (Universitat fur Bodenkultur, Wiedeń, Austria) i inni (2021) Zarządzanie wspierające różnorodność biologiczną ma zasadnicze znaczenie w zrównoważonym rolnictwie, ale jest rzadko stosowanie w praktyce rolniczej, pomimo rosnącej liczby argumentów, m.in. związanych z aspektami społecznymi, środowiskowymi, a także idącymi za tym korzyściami …

Postrzeganie roli bioróżnorodności Read More »

Zapylacze a mieszanki roślin

Jak tworzyć tańsze mieszanki dzikich gatunków roślin, żeby skutecznie wspierać populacje pszczół zapylających. Badanie amerykańskie Wspieranie zapylaczy a dobór mieszanki. Rosnące obawy związane ze stanem populacji dzikich owadów zapylających i pszczoły miodnej doprowadziły do wzmożonych wysiłków mających na celu zakładanie siedlisk z kwitnącymi gatunkami roślin. Mają one za zadanie wspierać występowanie pszczół i innych owadów …

Zapylacze a mieszanki roślin Read More »

zapylacze, pasy kwietne

Zastosowanie pasów kwietnych w rolnictwie. Analiza.

Analiza wpływu pasów kwietnych i zadrzewień na zapylanie roślin oraz na ich ochronę przed szkodnikami. Dr Matthias Albrecht z Agroscope wspólnie z grupą badaczy z 13 krajów opublikowali analizę wpływu pasów kwietnych i zadrzewień śródpolnych na ochronę roślin przed szkodnikami, zapylanie oraz plon roślin. W analizie autorzy wykorzystali dane z 35 innych badań, pochodzących z …

Zastosowanie pasów kwietnych w rolnictwie. Analiza. Read More »

pasy kwietne; zadrzewienia; agroekologia
Scroll to Top