2 lutego, Światowy Dzień Mokradeł

mokradła, ekologia, pasy kwietne, zrównoważone rolnictwo
mokradła, ekologia, pasy kwietne, zrównoważone rolnictwo

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł.

Tego dnia 50 lat temu (1971 r.) w mieście Ramsar w Iranie podpisano tzw. Konwencję ramsarską dotyczącą ochrony obszarów wodno-błotnych. Obszary te mają znaczenie międzynarodowe, stanowiąc środowiska życia m.in. ptactwa wodnego. Zgodnie z definicją Konwencji ramsarskiej mokradła to obszary podmokłe, jak i wszelkie wody śródlądowe oraz najpłytsze przybrzeżne wody morskie. W Polsce mokradła naturalne i odwodnione zajmują powierzchnię ok. 4,4 mln ha, stanowiąc ponad 14% powierzchni kraju. Wody śródlądowe i przybrzeżne wody morskie wspierają rozwój społeczny i gospodarczy poprzez pełnienie wielu usług ekosystemowych. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

retencja wody - naturalne zbiorniki wody słodkiej w środowisku,

oczyszczanie wody - filtr dla zanieczyszczeń środowiskowych,

produkcja żywności - rybołówstwo w wodach śródlądowych zapewniło 12 mln ton ryb w 2018 r. / miejsce uprawy ryżu dla 3,5 mld ludzi rocznie,

kształtowanie różnorodności biologicznej - tereny podmokłe są siedliskiem i miejscem rozrodu dla 40% gatunków roślin i zwierząt,

chronią przed zmianami klimatu: stanowią barierę ochronną przed powodziami i huraganami, łagodzą skutki suszy, stabilizują emisję gazów cieplarnianych.

Obchody Światowego Dnia Mokradeł służą przybliżeniu roli mokradeł społeczeństwu.

Więcej na temat Światowego Dnia Mokradeł: https://www.worldwetlandsday.org.

Przewiń do góry