2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł

heron, wading bird, animal-3871839.jpg
sunset, moor, venn-2847590.jpg

W 1971 r. (ponad 50 lat temu) w mieście Ramsar w Iranie podpisano tzw. Konwencję ramsarską dotyczącą ochrony obszarów wodno-błotnych. Do tej pory pod inicjatywą podpisało się 160 państw. Obszary te mają znaczenie międzynarodowe, stanowiąc środowiska życia m.in. ptactwa wodnego. Zgodnie z definicją Konwencji ramsarskiej mokradła to obszary podmokłe, jak i wszelkie wody śródlądowe oraz najpłytsze przybrzeżne wody morskie. W Polsce mokradła naturalne i odwodnione zajmują powierzchnię ok. 4,4 mln ha, stanowiąc ponad 14% powierzchni kraju. Na liście znalazło się 13 terenów podmokłych w Polsce, przede wszystkim parki narodowe i rezerwaty przyrody.

Wody śródlądowe i przybrzeżne wody morskie wspierają rozwój społeczny i gospodarczy poprzez pełnienie wielu usług ekosystemowych. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

retencja wody - naturalne zbiorniki wody słodkiej w środowisku,

oczyszczanie wody - filtr dla zanieczyszczeń środowiskowych,

produkcja żywności - rybołówstwo w wodach śródlądowych zapewniło 12 mln ton ryb w 2018 r. / miejsce uprawy ryżu dla 3,5 mld ludzi rocznie,

kształtowanie różnorodności biologicznej - tereny podmokłe są siedliskiem i miejscem rozrodu dla 40% gatunków roślin i zwierząt,

chronią przed zmianami klimatu: stanowią barierę ochronną przed powodziami i huraganami, łagodzą skutki suszy, stabilizują emisję gazów cieplarnianych.

Obchody Światowego Dnia Mokradeł służą przybliżeniu roli mokradeł społeczeństwu.

Więcej na temat Światowego Dnia Mokradeł: https://www.worldwetlandsday.org.

Scroll to Top