Światowy Dzień Gleby

pasy kwietne; ugory miododajne

Źródło: Gazeta krakowska

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Gleby

Gleba jest bardzo skomplikowanym ekosystememem pełniącym kluczową rolę w środowisku.

Benefity jakie otrzymujemy dzięki ekosystemom glebowym są bezpośrednio lub pośrednio związane z zapewnianiem czystego powietrza, produkcją wody i żywności. Gleby w związku z pełnionymi usługami ekosystemowymi, m.in. związanymi z łagodzeniem ubóstwa na świecie przez zapewnianie warunków do produkcji żywności, są bezcenne. Ważną właściwością ekosystemów glebowych jest również łagodzenie zmian klimatu związane z ich powszechnością występowania.

Wartość usług ekosystemowych zależy od typu gleby, uwarunkowań środowiskowych, które będą wpływały na właściwości i funkcje danego ekosystemu gleby. Dlatego jakość pełnionych usług ekosystemowych przez gleby będzie zależeć od prowadzonej gospodarki nimi. Zrównoważony model zarządzania glebami pozwala nie tylko utrzymać pełnione funkcje przez te ekosystemy, ale również może prowadzić do zwiększania zakresu pełnionych przez nie funkcji ekosystemowych na całym świecie.

Więcej na temat roli gleby jaką pełni w środowisku można przeczytać tutaj.

Przewiń do góry