MIESZANKI NASION

pasy kwietne, mieszanki nasion, ugory miododajne

Zakładanie pasów kwietnych w rolnictwie i sadownictwie

Aby założenie pasów kwietnych zakończyło się powodzeniem, niezbędny jest wybór odpowiednich gatunków roślin w zastosowanej mieszance. Wybrane gatunki roślin powinny spełniać szereg kryteriów, m.in. powinny mieć określone funkcje ekosystemowe, być przystosowane do warunków środowiskowych (typu gleby, jej odczynu i żyzności, wielkości opadów oraz dostępności wody) panujących w danym miejscu. Rośliny stosowane w mieszankach na łąki/pasy kwietne składają się z gatunków, przystosowanych do regionalnych warunków glebowych/klimatycznych.

Obecnie dostępnych jest wiele mieszanek gatunków roślin, z których każda jest przeznaczona do innych zastosowań, np. na balkony, rabaty lub tzw. łąki kwietne. Nowością są natomiast mieszanki przeznaczone do wykorzystania w pasach kwietnych na terenach rolniczych. W przypadku tych mieszanek można wyróżnić dwa typy:

roślin rocznych

wieloletnich.

W przypadku komponentów mieszanek roślin jednorocznych rolnik ma większą swobodę w wyborze celów pełnionych przez pas kwietny, ale i większe ryzyko, że pas nie rozwinie się dostatecznie w zamierzonym okresie i nie będzie pełnić swojej roli w odpowiedni sposób zbiorem plonów.

W jednym roku kalendarzowym w uprawie roślin w pasie kwietnym można położyć większy nacisk na funkcje ekosystemowe, np. związane z zapylaniem rośliny uprawnej, a już w kolejnym — na funkcje ekosystemowe związane z ochroną roślin (plonu) przed szkodnikami i ze zwiększoną retencją wody przez zastosowanie mieszanki o odpowiednim składzie roślin planowanego pasa kwietnego.

W przypadku mieszanek roślin wieloletnich rolnik czy też sadownik musi zaplanować uprawę pasa kwietnego na kilka kolejnych lat, żeby utrzymać go w optymalnej kondycji dla utrzymania pełnionych przez niego założeń (ochrona roślin, zapylanie, retencja wody, inne). Jednak taki pas pełni swoją rolę przez cały rok — nawet zimą, m.in. stanowiąc schronienie dla wrogów naturalnych szkodników upraw.

Jedną z mieszanek roślin jednorocznych, którą można polecić jako optymalną dla większości warunków glebowo–klimatycznych Polski, jest następujący zestaw roślin:

 • koper ogrodowy Anethum graveolens
 • facelia błękitna Phacelia tanacetifolia
 • gorczyca biała Sinapsis alba
 • gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum
 • kolendra siewna Coriandrum sativum
 • koniczyna inkarnatka Trifolium incarnatum
 • len zwyczajny Linum usitatissimum
 • lnicznik siewny Camelina sativa
 • lucerna siewna Medicago sativa
 • nagietek lekarski Calendula officinalis
 • słonecznik zwyczajny Helianthus annus
 • wyka siewna Vicia sativa
 • ogórecznik lekarski Borago officinalis
 • żmijowiec babkowaty Echium plantagineum

Gatunki roślin w tej mieszance zapewniają powodzenie w uprawie pasa kwietnego na wielu typach gleb, schronienie i pokarm dla pożytecznych organizmów, m.in. owadów zapylających (pszczół, trzmieli) oraz naturalnych wrogów szkodników roślin, nasiona wielu z tych roślin są też pokarmem dla ptaków.

pasy kwietne, mieszanki nasion, ugory miododajne

Potrzebujesz pomocy w kwestii pasów kwietnych?

Oferujemy fachowe doradztwo.

W przypadku mieszanek roślin wieloletnich można zaproponować uniwersalną mieszankę składającą się:

w 45% z gatunków jednorocznych i wieloletnich roślin uprawnych:

 • facelia błękitna Phacelia tanacetifolia
 • kolendra siewna Coriandrum sativum
 • komonica zwyczajna Lotus corniculatus
 • koniczyna inkarnatka Trifolium incarnatum
 • koniczyna zwyczajna Lotus corniculatus
 • nostrzyk biały Melilotus album
 • wyka siewna Vicia sativa

w 10% z gatunków traw:

 • wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis
 • kupkówka pospolita Dactylis glomerata
 • kostrzewa czerwona Festuca rubra

 

w 45% z gatunków rodzimych roślin wieloletnich i jednorocznych:

 • babka lancetowa Plantago lanceolata
 • chaber drakiewnik Centaurea scabiosa
 • chaber łąkowy Centaurea jacea
 • cykoria podróżnik Cichorium intybus
 • kminek zwyczajny Carum carvi
 • koniczyna czerwona Trifolium pratense
 • krwawnik pospolity Achillea millefolium
 • krwiściąg mniejszy Sanquisorba minor
 • marchew zwyczajna Daucus carota
 • nostrzyk żółty Melilotus officinalis
 • ostróżeczka polna Consolida regalis
 • pasternak zwyczajny Pastinaca sativa
 • przytulia biała Galium album
 • szałwia łąkowa Salvia pratensis
 • ślaz dziki Malva sylvestris
 • trybula leśna Anthriscus sylvestris
 • wrotycz pospolity Tanacetum vulgare
 • wyka kosmata Vicia villosa
 • złocień właściwy Leucanthemum vulgare
 • żmijowiec zwyczajny Echium vulgare

Powyższa mieszanka zapewnia pokarm i schronienie dla pożytecznej entomofauny (wrogów szkodników roślin uprawnych i owadów zapylających), a dzięki roślinom bobowatym (dawniej: motylkowatym), np. koniczynom, wykom, nostrzykowi, komonicy gromadzony jest azot i poprawiana struktura i żyzność gleby. Dodatkowo niskie wymagania glebowo–klimatyczne zastosowanych gatunków sprawiają, że ten skład gatunkowy jest uniwersalny w przypadku wieloletnich pasów kwietnych w uprawach rolniczych na przeważającym obszarze Polski.

Składy mieszanek można zmieniać w zależności od potrzeb rolnika, np. ze względu na lokalne warunki środowiskowe.

Szukasz odpowiedniej mieszanki?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci.

mieszanki nasion, pasy kwietne, ugory miododajne, zapylacze, rolnictwo zrównoważone

 

W mieszance powinny znaleźć się:

 • gatunki atrakcyjne dla naturalnych wrogów szkodników roślin dzięki dostępności nektaru i pyłku kwiatowego, np. selerowate (marchew zwyczajna, kminek zwyczajny) oraz dzięki tworzeniu miejsc przetrwania, rozrodu i schronienia dla drapieżnych stawonogów
 • gatunki atrakcyjne dla owadów zapylających, np. bobowate (komonica zwyczajna, koniczyna łąkowa) i astrowate (cykoria, chabry, krwawnik, wrotycz, złocień)
 • rośliny wcześnie kwitnące stosowane w celu wspomagania gatunków owadów mogących ograniczać pierwsze pokolenie szkodników (np. mszyc)
 • rośliny o długim okresie kwitnienia — zapewniające pożytecznym owadom (naturalnym wrogom szkodników i owadom zapylającym) odpowiedni dostęp do pokarmu i schronienie, co pozwala na ich długą obecność i rozród w uprawie
 • przede wszystkim rośliny niskie i znoszące wielokrotne koszenie (dwa razy w przypadku pasa wieloletniego)
 • trawy, które można zastosować w mieszance dla stabilizacji pasa kwietnego; zagrożeniem jest jednak duża ekspansywność większości gatunków traw, szczególnie na lżejszych glebach, dlatego zaleca się stosowanie traw o kępowym, a nie kłączowym typie wzrostu i tylko w niewielkiej domieszce
 • rośliny przystosowane do typu gleby, warunków klimatycznych (okresu wegetacji, nasłonecznienia, wilgotności) — mieszanki powinny być odpowiednio dobierane, szczególnie na glebach odbiegających od przeciętnych (np. piaszczystych suchych albo podmokłych)
 • nie zaleca się stosowania gatunków obcych, a szczególnie inwazyjnych, a także rodzimych, ale bardzo ekspansywnych (np. niektórych gatunków traw, ostów i ostrożni); jest to szczególnie ważne na glebach lżejszych (piaszczystych). Pamiętaj!
Pas kwietny do sadów 220,00 zł 25kg 5 500,00 zł
Pas jednoroczny rolniczy 80,00 zł 25kg 2 000,00 zł
Pas wieloletni rolniczy 190,00 zł 20kg 3 800,00 zł

Orientacyjne ceny mieszanek

Koszty finalnie mogą być inne w zależności od dobranej mieszanki

Scroll to Top