Konferencja "Landscape 2021. Diversity for Sustainable and Resilient Agriculture"

pasy kwietne

20-22 września 2021

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji "Krajobraz 2021. Różnorodność dla zrównoważonego rolnictwa."

Konferencja zgromadzi naukowców z różnych dyscyplin z kluczowych dziedzin, aby zbadać, czy i w jaki sposób różnorodność i dywersyfikacja mogą przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego rolnictwa. Materiały konferencyjne będą obejmować badania z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych, zarówno inter- i transdyscyplinarne podejścia do tematów związanych z dywersyfikacją systemów produkcji roślinnej i zwierzęcej w różnych skalach.

Organizatorem konferencji jest Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). Wsparcia udziela Uniwersytet Humboldta z Berlina.

W ramach konferencji odbędzie się 26 sesji pogrupowanych w sześciu kategoriach:

Uprawy i systemy użytków zielonych

Systemy rolnicze

Systemy zarządzania krajobrazem

Publiczne i prywatne systemy zarządzania

Systemy żywnościowe

Systemy krzyżowe

Sesje podkreślają stan wiedzy w zakresie badań krajobrazu rolniczego i promują krytyczną wymianę na ścieżkach prowadzących do bardziej zrównoważonego rolnictwa. Każda sesja będzie trwała 90 minut i obejmie od 3 do 5 prezentacji (do wyboru przez organizatorów sesji). Obecnie trwa nabór, aplikujący muszą wskazać, na którą sesję się zgłaszają, chociaż organizatorzy sesji i konferencji mogą zasugerować przeniesienie na inną sesję.

Oprócz tradycyjnych sesji odbędą się warsztaty - interaktywne sesje prezentujące w sposób praktyczny nowe narzędzia oraz metody. 12 warsztatów zostanie zorganizowanych i poprowadzonych przez 1-2 osoby. Potrwają ok. 3 godzin, weźmie w nich udział około 15-40 uczestników (obowiązuje wcześniejsza rejestracja). W warsztatach będą mogli wziąć udział zarówno starsi, jak i młodsi naukowcy. Stanowić będą doskonały sposób rozpowszechniania i testowania pomysłów naukowych oraz wzmacniania sieci naukowych.

Warsztat 1: Dywersyfikacja systemu uprawy w celu ograniczenia stosowania pestycydów: Opracowanie koncepcji w skali krajobrazu.

Warsztat 2: Eksperymenty z wyborem i modelowanie agentowe: ocena preferencji dla różnych krajobrazów rolniczych.

Warsztat 3: Mapowanie różnorodności potrzeb lokalnych podmiotów w zakresie usług ekosystemowych opartych na glebie.

Warsztat 4: Gry otwarte do zintegrowanego zarządzania krajobrazem.

Warsztat 5: Living Labs: koncepcje i możliwości wdrożenia.

Warsztat 6: Metoda Net-Map do analizy sieci społecznościowych i jej zastosowanie w badaniach nad zarządzaniem usługami ekosystemów.

Warsztat 7: Interactive Landscape Lab - rzeczywistość rozszerzona (Augmented / Mixed Reality) do partycypacyjnego projektowania zagospodarowania terenu.

Warsztat 8: Systemy oparte na społeczności w celu poprawy odporności krajobrazu.

Warsztat 9: Ocena wpływu zarządzania rolnictwem na zrównoważony rozwój: jak podejmować lepsze decyzje.

Warsztat 10: Partycypacyjne metodologie oceny i projektowania zrównoważonych systemów rolniczych.

Warsztat 11: Dywersyfikacja w scenariuszach przyszłych systemów rolniczych: ścieżki, wymagania i skutki.

Warsztat 12: Nowe narzędzia usług klimatycznych dla zrównoważonych systemów rolniczych.

Więcej informacji o warsztatach.

pasy kwietne, mieszanki nasion

Rejestracja

Rejestracja na konferencję "Landscape 2021" rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. a formularz będzie dostępny tutaj.

Informacje na temat opłat, płatności i możliwości anulowania będą dostępne tutaj.

Przewiń do góry