Bez kategorii

Światowy Dzień Mokradeł 2022

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł W 1971 r. (ponad 50 lat temu) w mieście Ramsar w Iranie podpisano tzw. Konwencję ramsarską dotyczącą ochrony obszarów wodno-błotnych. Do tej pory pod inicjatywą podpisało się 160 państw. Obszary te mają znaczenie międzynarodowe, stanowiąc środowiska życia m.in. ptactwa wodnego. Zgodnie z definicją Konwencji ramsarskiej mokradła to obszary podmokłe, …

Światowy Dzień Mokradeł 2022 Read More »

moor, high moor, swamp-2796052.jpg

Ptaki a pasy kwietne

Badanie nt. atrakcyjności 4 typów kwitnących pól dla 17 gatunków ptaków w okresie jesieni i zimy. Różnorodność gatunków ptaków i ich liczebność w krajobrazie rolniczym Europy Środkowej i Zachodniej poważnie spadła. W latach 1980-2016 (EBCC & Birdlife International 2020) odnotowano 57% spadek populacji ptaków. Zjawisko zostało powiązane z intensyfikacją rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej …

Ptaki a pasy kwietne Read More »

tit, great tit, bird-250498.jpg

Ustawa o infrastrukturze w USA

Ustawa o infrastrukturze w USA Będzie pomoc dla dzikich pszczół! Prezydent USA Joe Biden podpisał 15 listopada br. ustawę wartą ponad bilion dolarów dotyczącą infrastruktury i zatrudnienia. Działania na rzecz infrastruktury będą wspierały finansowanie dróg, mostów, tranzytu, kolei, portów i dróg wodnych, pojazdów elektrycznych, łączy szerokopasmowych, sieci elektrycznej i wielu innych. Natomiast w ramach tych …

Ustawa o infrastrukturze w USA Read More »

bumble bee, insect, bluebeard flower

Warsztat „Pasy kwietne w rolnictwie”

Bezpłatne warsztaty stacjonarne „Pasy kwietne w rolnictwie” 3 listopada (środa) w godzinach 10:00-17:00 odbędą się warsztaty pt. „Pasy kwietne w rolnictwie”. Organizatorami wydarzenia są Łąki Kwietne i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Partnerem wydarzenia jest Bunge Polska sp. z o.o. Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z zakładaniem pasów kwietnych, m.in. wybór odpowiednich …

Warsztat „Pasy kwietne w rolnictwie” Read More »

Konferencja „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie”

Konferencja „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie” 14 października (czwartek) w godzinach 10:00-13:00 odbędzie się konferencja on-line pn. „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie” organizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Program konferencji: Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie. Promocja praktyki zakładania pasów kwietnych w rolnictwie w ramach II filaru WPR – przedstawiciele Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju …

Konferencja „Bioróżnorodność, jej znaczenie w rolnictwie” Read More »

Naturalne zapylanie

Naturalne zapylanie Usługi ekosystemowe związane z zapylaniem roślin odgrywają kluczową rolę w rolnictwie. Zmniejszanie się liczby populacji pszczół miodnych wymaga poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla zrównoważonego rolnictwa. Populacje dziko występujących gatunków pszczół samotnic mogą być rozwiązaniem tego problemu. Dlatego obecnie na całym świecie na coraz większą skalę wykorzystuje się w produkcji rolniczej zapylanie przez rodzime gatunki …

Naturalne zapylanie Read More »

Światowy Dzień Pszczół

20 maja: Światowy Dzień Pszczół 20 maja już po raz czwarty obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Dzień ten został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) z inicjatywy Słowenii. Warto o pszczołach pamiętać ponieważ ich populacja spada. Z około 460 gatunków pszczół żyjących w Polsce aż 222 są zagrożone wyginięciem. Pewnie się zastanawiacie dlaczego akurat 20 maja …

Światowy Dzień Pszczół Read More »

bees, wings, insects

Postrzeganie roli bioróżnorodności

Różnice w postrzeganiu bioróżnorodności w rolnictwie. Analiza porównawcza: rolnicy vs. naukowcy. Badanie Bea Maas (Universitat fur Bodenkultur, Wiedeń, Austria) i inni (2021) Zarządzanie wspierające różnorodność biologiczną ma zasadnicze znaczenie w zrównoważonym rolnictwie, ale jest rzadko stosowanie w praktyce rolniczej, pomimo rosnącej liczby argumentów, m.in. związanych z aspektami społecznymi, środowiskowymi, a także idącymi za tym korzyściami …

Postrzeganie roli bioróżnorodności Read More »

Ochrona rodzimych roślin i zapylaczy zwiększa plony

Nowe badania pokazują, że czynna ochrona rodzimych roślin i zapylaczy zwiększa plony (Nowa Zelandia) Badania naukowe prowadzone na Nowej Zelandii przez organizację pozarządową „Plant and Food Research” wykazały, że zwiększenie różnorodności i biomasy rodzimych, dzikich gatunków roślin w pobliżu komercyjnych upraw przyciąga pożyteczne, rodzime gatunki owadów. Dzięki tymże dobroczynnym owadom więcej roślin uprawnych zostanie zapylonych. …

Ochrona rodzimych roślin i zapylaczy zwiększa plony Read More »

pasy kwietne, zrównoważone rolnictwo, agroekologia, zapylacze

Bioróżnorodność zapylaczy

Bioróżnorodność dzikich owadów zapylających Marcin Grabowski Bioróżnorodność dzikich owadów zapylających Owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności biologicznej. Ich działalność umożliwia rozmnażanie większości gatunków roślin uprawnych i dziko rosnących. Spadek liczebności owadów zapylających powoduje nie tylko zmniejszenie różnorodności biologicznej i utratę wielu usług ekosystemowych (m.in. zapylania roślin, biologicznej ochrony roślin), lecz także prowadzi do …

Bioróżnorodność zapylaczy Read More »

bumble bee, insect, bluebeard flower
Scroll to Top