Bilans ekonomiczny

W wielu krajach istnieją mechanizmy finansowe wspierające zakładanie pasów kwietnych przez rolników w ramach programów rolnośrodowiskowych. W Polsce dopiero rozważa się wprowadzanie takich mechanizmów w ramach następnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2021–2027). Poza wsparciem w postaci dopłat w bilansie ekonomicznym ważne są bieżące koszty prowadzenia uprawy danego gatunku roślin uprawnych. Pasy kwietne umożliwiają zmniejszenie wydatków na środki ochrony roślin poprzez wspieranie wrogów naturalnych, wpływają też pozytywnie na zwiększanie plonu i jego jakość poprzez zwiększanie różnorodności owadów zapylających.

pasy kwietne, mieszanki nasion

Ważne!

Ostateczne koszty założenia pasa kwietnego i jego pielęgnacji będą zależne od wielu zmiennych czynników, m.in. aktualnej ceny wybranego składu gatunkowego mieszanki, kosztów robocizny,skali (wyższy koszt przy małym areale uprawnym, niższy przy większym).

Przewiń do góry