machamy

Sympozjum FAO

Światowe Sympozjum FAO nt. Bioróżnorodności Gleb 19-22 kwietnia 2021 Gleba to znacznie więcej niż tylko naturalna, trójfazowa powierzchnia, po której stąpamy i jeździmy. To przede wszystkim karmicielka roślin i grzybów, a pośrednio zwierząt i nas. W Polsce i Rosji jej znaczenie dostrzeżono nawet wcześniej niż w innych krajach, tu przecież zrodziło się gleboznawstwo jako osobna …

Sympozjum FAO Read More »

campaign, rape, agriculture

Zapylacze a mieszanki roślin

Jak tworzyć tańsze mieszanki dzikich gatunków roślin, żeby skutecznie wspierać populacje pszczół zapylających. Badanie amerykańskie Wspieranie zapylaczy a dobór mieszanki. Rosnące obawy związane ze stanem populacji dzikich owadów zapylających i pszczoły miodnej doprowadziły do wzmożonych wysiłków mających na celu zakładanie siedlisk z kwitnącymi gatunkami roślin. Mają one za zadanie wspierać występowanie pszczół i innych owadów …

Zapylacze a mieszanki roślin Read More »

zapylacze, pasy kwietne

Konferencja „Landscape 2021”

Konferencja „Landscape 2021. Diversity for Sustainable and Resilient Agriculture” 20-22 września 2021 Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji „Krajobraz 2021. Różnorodność dla zrównoważonego rolnictwa.” Konferencja zgromadzi naukowców z różnych dyscyplin z kluczowych dziedzin, aby zbadać, czy i w jaki sposób różnorodność i dywersyfikacja mogą przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego rolnictwa. Materiały konferencyjne będą obejmować …

Konferencja „Landscape 2021” Read More »

pasy kwietne

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego, Światowy Dzień Mokradeł 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Tego dnia 50 lat temu (1971 r.) w mieście Ramsar w Iranie podpisano tzw. Konwencję ramsarską dotyczącą ochrony obszarów wodno-błotnych. Obszary te mają znaczenie międzynarodowe, stanowiąc środowiska życia m.in. ptactwa wodnego. Zgodnie z definicją Konwencji ramsarskiej mokradła to obszary podmokłe, jak i wszelkie wody …

Światowy Dzień Mokradeł Read More »

mokradła, ekologia, pasy kwietne, zrównoważone rolnictwo

Trzmiele. Sympozjum online.

Konferencja nt. trzmieli. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody, bioróżnorodności, dzikimi owadami zapylającymi do wzięcia udziału w dwudniowym (20 oraz 27 lutego 2021r.) sympozjum online na temat trzmieli. W konferencji wezmą udział zarówno profesjonaliści (naukowcy) jak i entuzjaści z całej Europy, aby podzielić się wynikami najnowszych badań w zakresie ekologii tych sympatycznych zapylaczy. Prelegentami będą m.in.: …

Trzmiele. Sympozjum online. Read More »

pasy kwietne, zrównoważone rolnictwo, agroekologia, zapylacze

Zastosowanie pasów kwietnych w rolnictwie. Analiza.

Analiza wpływu pasów kwietnych i zadrzewień na zapylanie roślin oraz na ich ochronę przed szkodnikami. Dr Matthias Albrecht z Agroscope wspólnie z grupą badaczy z 13 krajów opublikowali analizę wpływu pasów kwietnych i zadrzewień śródpolnych na ochronę roślin przed szkodnikami, zapylanie oraz plon roślin. W analizie autorzy wykorzystali dane z 35 innych badań, pochodzących z …

Zastosowanie pasów kwietnych w rolnictwie. Analiza. Read More »

pasy kwietne; zadrzewienia; agroekologia

Zapis webinaru “Bioróżnorodność w rolnictwie”

Konferencja nt. trzmieli. Dziękujemy za tak liczny udział webinarium „Bioróżnorodność dla wyższych plonów. Pasy kwietne jako jeden z elementów strategii”. W ramach spotkania online uczestnicy mieli okazję obejrzeć 3 wystąpienia: „Znaczenie bioróżnorodności w praktyce rolniczej – jedyna droga do wyższych plonów?” – wykład dr Stanisława Świtka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, „Pasy kwietne w rolnictwie …

Zapis webinaru “Bioróżnorodność w rolnictwie” Read More »

pasy kwietne; ugory miododajne

Podsumowanie konferencji „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (III).

Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie. III edycja konferencji. Podsumowanie. Dnia 3 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zorganizowana przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (IŚRiL PAN) i Stowarzyszenie Demeter Polska pt. „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (III)”. Była to już trzecia konferencja z tego cyklu. Partnerami …

Podsumowanie konferencji „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (III). Read More »

pasy kwietne; ugory miododajne

Zaproszenie na webinarium „Bioróżnorodność w rolnictwie”

Zaproszenie na webinarium “Bioróżnorodność w rolnictwie” 16 grudnia o godzinie 16:00 zapraszamy na webinarium „Bioróżnorodność dla wyższych plonów. Pasy kwietne, jako jeden z elementów strategii.” W ramach spotkania online planujemy 3 wystąpienia: „Znaczenie bioróżnorodności w praktyce rolniczej – jedyna droga do wyższych plonów?” – wykład dr Stanisława Świtka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, „Pasy kwietne …

Zaproszenie na webinarium „Bioróżnorodność w rolnictwie” Read More »

pasy kwietne; ugory miododajne

Światowy Dzień Gleby

Światowy Dzień Gleby Źródło: Gazeta krakowska Dziś obchodzimy Światowy Dzień Gleby Gleba jest bardzo skomplikowanym ekosystememem pełniącym kluczową rolę w środowisku. Benefity jakie otrzymujemy dzięki ekosystemom glebowym są bezpośrednio lub pośrednio związane z zapewnianiem czystego powietrza, produkcją wody i żywności. Gleby w związku z pełnionymi usługami ekosystemowymi, m.in. związanymi z łagodzeniem ubóstwa na świecie przez …

Światowy Dzień Gleby Read More »

pasy kwietne; ugory miododajne
Przewiń do góry