machamy

Światowy Dzień Pszczół

20 maja: Światowy Dzień Pszczół 20 maja już po raz czwarty obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Dzień ten został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) z inicjatywy Słowenii. Warto o pszczołach pamiętać ponieważ ich populacja spada. Z około 460 gatunków pszczół żyjących w Polsce aż 222 są zagrożone wyginięciem. Pewnie się zastanawiacie dlaczego akurat 20 maja …

Światowy Dzień Pszczół Read More »

bees, wings, insects

Postrzeganie roli bioróżnorodności

Różnice w postrzeganiu bioróżnorodności w rolnictwie. Analiza porównawcza: rolnicy vs. naukowcy. Badanie Bea Maas (Universitat fur Bodenkultur, Wiedeń, Austria) i inni (2021) Zarządzanie wspierające różnorodność biologiczną ma zasadnicze znaczenie w zrównoważonym rolnictwie, ale jest rzadko stosowanie w praktyce rolniczej, pomimo rosnącej liczby argumentów, m.in. związanych z aspektami społecznymi, środowiskowymi, a także idącymi za tym korzyściami …

Postrzeganie roli bioróżnorodności Read More »

Ochrona rodzimych roślin i zapylaczy zwiększa plony

Nowe badania pokazują, że czynna ochrona rodzimych roślin i zapylaczy zwiększa plony (Nowa Zelandia) Badania naukowe prowadzone na Nowej Zelandii przez organizację pozarządową „Plant and Food Research” wykazały, że zwiększenie różnorodności i biomasy rodzimych, dzikich gatunków roślin w pobliżu komercyjnych upraw przyciąga pożyteczne, rodzime gatunki owadów. Dzięki tymże dobroczynnym owadom więcej roślin uprawnych zostanie zapylonych. …

Ochrona rodzimych roślin i zapylaczy zwiększa plony Read More »

pasy kwietne, zrównoważone rolnictwo, agroekologia, zapylacze

Bioróżnorodność zapylaczy

Bioróżnorodność dzikich owadów zapylających Marcin Grabowski Bioróżnorodność dzikich owadów zapylających Owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności biologicznej. Ich działalność umożliwia rozmnażanie większości gatunków roślin uprawnych i dziko rosnących. Spadek liczebności owadów zapylających powoduje nie tylko zmniejszenie różnorodności biologicznej i utratę wielu usług ekosystemowych (m.in. zapylania roślin, biologicznej ochrony roślin), lecz także prowadzi do …

Bioróżnorodność zapylaczy Read More »

bumble bee, insect, bluebeard flower

Sympozjum FAO

Światowe Sympozjum FAO nt. Bioróżnorodności Gleb 19-22 kwietnia 2021 Gleba to znacznie więcej niż tylko naturalna, trójfazowa powierzchnia, po której stąpamy i jeździmy. To przede wszystkim karmicielka roślin i grzybów, a pośrednio zwierząt i nas. W Polsce i Rosji jej znaczenie dostrzeżono nawet wcześniej niż w innych krajach, tu przecież zrodziło się gleboznawstwo jako osobna …

Sympozjum FAO Read More »

campaign, rape, agriculture

Zapylacze a mieszanki roślin

Jak tworzyć tańsze mieszanki dzikich gatunków roślin, żeby skutecznie wspierać populacje pszczół zapylających. Badanie amerykańskie Wspieranie zapylaczy a dobór mieszanki. Rosnące obawy związane ze stanem populacji dzikich owadów zapylających i pszczoły miodnej doprowadziły do wzmożonych wysiłków mających na celu zakładanie siedlisk z kwitnącymi gatunkami roślin. Mają one za zadanie wspierać występowanie pszczół i innych owadów …

Zapylacze a mieszanki roślin Read More »

zapylacze, pasy kwietne

Konferencja “Landscape 2021”

Konferencja “Landscape 2021. Diversity for Sustainable and Resilient Agriculture” 20-22 września 2021 Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji “Krajobraz 2021. Różnorodność dla zrównoważonego rolnictwa.” Konferencja zgromadzi naukowców z różnych dyscyplin z kluczowych dziedzin, aby zbadać, czy i w jaki sposób różnorodność i dywersyfikacja mogą przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego rolnictwa. Materiały konferencyjne będą obejmować …

Konferencja “Landscape 2021” Read More »

pasy kwietne

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego, Światowy Dzień Mokradeł 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Tego dnia 50 lat temu (1971 r.) w mieście Ramsar w Iranie podpisano tzw. Konwencję ramsarską dotyczącą ochrony obszarów wodno-błotnych. Obszary te mają znaczenie międzynarodowe, stanowiąc środowiska życia m.in. ptactwa wodnego. Zgodnie z definicją Konwencji ramsarskiej mokradła to obszary podmokłe, jak i wszelkie wody …

Światowy Dzień Mokradeł Read More »

mokradła, ekologia, pasy kwietne, zrównoważone rolnictwo

Trzmiele. Sympozjum online.

Konferencja nt. trzmieli. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody, bioróżnorodności, dzikimi owadami zapylającymi do wzięcia udziału w dwudniowym (20 oraz 27 lutego 2021r.) sympozjum online na temat trzmieli. W konferencji wezmą udział zarówno profesjonaliści (naukowcy) jak i entuzjaści z całej Europy, aby podzielić się wynikami najnowszych badań w zakresie ekologii tych sympatycznych zapylaczy. Prelegentami będą m.in.: …

Trzmiele. Sympozjum online. Read More »

pasy kwietne, zrównoważone rolnictwo, agroekologia, zapylacze

Zastosowanie pasów kwietnych w rolnictwie. Analiza.

Analiza wpływu pasów kwietnych i zadrzewień na zapylanie roślin oraz na ich ochronę przed szkodnikami. Dr Matthias Albrecht z Agroscope wspólnie z grupą badaczy z 13 krajów opublikowali analizę wpływu pasów kwietnych i zadrzewień śródpolnych na ochronę roślin przed szkodnikami, zapylanie oraz plon roślin. W analizie autorzy wykorzystali dane z 35 innych badań, pochodzących z …

Zastosowanie pasów kwietnych w rolnictwie. Analiza. Read More »

pasy kwietne; zadrzewienia; agroekologia
Przewiń do góry